Country
Vietnam
 • Lưu ý:
  Khi sử dụng thẻ nạp có mệnh giá khác với giá trị mốc nạp hoặc vật phẩm
  cần mua, hệ thống sẽ tự động chuyển sang nạp “Kim Cương” theo 
  mốc đúng với thẻ nạp.
 • Game: Last Hero: Roguelike Shooting Game
 • OS:
  Andriod
  iOS
 • ID Người Chơi:
 • Thông Tin: Tự động đọc tên trò chơi
 • Đạo cụ:
  Kim Cương
  Thẻ Tinh Anh
  Thưởng Lớn
 • Tips: Thẻ Tinh Anh=100,000 VND       60 Kim Cương=20,000 VND
 • Cash Card:
  Vui lòng đảm bảo mệnh giá bạn đã lựa chọn đúng với mệnh giá thẻ. Nếu chọn sai lệch thẻ sẽ bị mất, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Khi xuất hiện tình trạng nạp không thành công vui lòng liên hệ CSKH để xác nhậ
  Vui lòng đảm bảo mệnh giá bạn đã lựa chọn đúng với mệnh giá thẻ. Nếu chọn sai lệch thẻ sẽ bị mất, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Khi xuất hiện tình trạng nạp không thành công vui lòng liên hệ CSKH để xác nhậ
  Vui lòng đảm bảo mệnh giá bạn đã lựa chọn đúng với mệnh giá thẻ. Nếu chọn sai lệch thẻ sẽ bị mất, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Khi xuất hiện tình trạng nạp không thành công vui lòng liên hệ CSKH để xác nhậ
  Các Phương Thức Mua Thẻ Gate FPT: Cửa hàng FPTShop.com.vn Hàng 100% chính hãng được phân phối bởi hệ thống bán lẻ kỹ thuật số FPTShop cùng với nhiều khuyến mãi hấp
  (1) Mua Thẻ Gate Vật Lý (2) Mua Mã Thẻ Online
 • E-wallet:
 • Mốc nạp Vui lòng chọn mốc nạp
Xin vui lòng nhập lại mệnh giá thẻ để xác nhận. Lưu ý nếu chọn sai mệnh giá sẽ gây tổn thất và vui lòng chọn lại khi chọn sai mệnh giá.