ประเทศ
Thailand
 • Lưu ý:
  ถ้าช่องทางเติมเงินมีรายการไม่ตรงกับรายการสินค้าที่สอดคล้องกัน การเติมเงินทั้งหมดจะถูกแปลงเป็น เพชร ที่มีมูลค่าเท่ากัน
 • เกม: Last Hero: Roguelike Shooting Game
 • OS:
  Andriod
  iOS
 • ชื่อบัญชี:
 • ข้อมูลผู้เล่น: อ่านชื่อภายในเกมผู้เล่นโดยอัตโนมัติ
 • สินค้าเกม:
  เพชร
  บัตรเลื่อนสิทธิ์ขั้นสูง
  แพ็กเกจ
 • Tips: บัตรเลื่อนสิทธิ์ขั้นสูง=150 THB       20 เพชร=110 THB
 • บัตรเติมเงิน:
 • อี-วอลเล็ท:
 • ช่องทางเติมเงิน โปรดเลือกช่องทางเติมเงิน
Xin vui lòng nhập lại mệnh giá thẻ để xác nhận. Lưu ý nếu chọn sai mệnh giá sẽ gây tổn thất và vui lòng chọn lại khi chọn sai mệnh giá.